• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκπτωτικό Δελτίου Αστικού-ΚΤΕΛ

Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα  μαζικής μεταφοράς των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). [ΦΕΚ 4715/Β/12-10-2021]

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των καταρτιζόμενων των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.A. χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου υπό τους όρους της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Z 1/127000/2021 – ΦΕΚ 4715/Β/12-10-2021.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους, αποκλειστικά και μόνο οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και β) δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα γίνεται δεκτή μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ωστόσο, το ΔΙΕΚ Χανίων, στη προσπάθεια του να διευκολύνει τους/ις καταρτιζόμενους/ες που επιθυμούν εκπτωτικό δελτίο αστικού ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις τους προς και από το ΔΙΕΚ Χανίων, τους/τις καλεί να συμπληρώσουν (με ελληνικούς / πεζούς χαρακτήρες) και να υποβάλουν την παρακάτω φόρμα μέχρι και την τελευταία Πέμπτη πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου για τη δυνατόν έγκαιρη έκδοση αυτών. Επίσης, για κάθε δελτίο, οι καταρτιζόμενοι με ευθύνη τους, θα πρέπει να καταθέσουν από δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, μέχρι και την τελευταία Πέμπτη πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου) όπου θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο (πλήρως) και η ειδικότητά τους (σε σύντμηση). Μετά την έκδοση των δελτίων (από το ΚΤΕΛ) και τη σχετική ακόλουθη ανακοίνωση του ΔΙΕΚ, τα δελτία θα παραδίδονται στους καταρτιζόμενους από την γραμματεία στις ώρες επικοινωνίας με το κοινό.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν εκπτωτικό δελτίο υπεραστικού ΚΤΕΛ, για τις μετακινήσεις τους προς και από το ΔΙΕΚ Χανίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εν λόγω ΚΤΕΛ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις λεπτομέρειες των δρομολογίων σας θα πρέπει να απευθύνεστε στο αστικό ΚΤΕΛ ( http://chaniabus.gr/#main ) και όχι στο ΔΙΕΚ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση εκπτωτικών δελτίων για τις μετακινήσεις σας δεν εμπίπτει στις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του ΔΙΕΚ Χανίων.