• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκπτωτικό Δελτίου Αστικού-ΚΤΕΛ

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν εκπτωτικό δελτίο/α (αστικού ή/και υπεραστικού ΚΤΕΛ) για τις μετακινήσεις τους προς και από το ΔΙΕΚ Χανίων, καλούνται να συμπληρώσουν (με ελληνικούς χαρακτήρες) και να υποβάλουν την παρακάτω φόρμα μέχρι και την τελευταία Πέμπτη πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου για την δυνατόν έγκαιρη έκδοση αυτών. 

 Έκδοση εκπτωτικού δελτίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Επίσης, για κάθε δελτίο, οι καταρτιζόμενοι με ευθύνη τους, θα πρέπει να καταθέσουν από δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, μέχρι και την τελευταία Πέμπτη πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου) όπου θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο (πλήρως) και η ειδικότητά τους (σε σύντμηση). 

Μετά την έκδοση των δελτίων (από τα αντίστοιχα ΚΤΕΛ) και τη σχετική ανακοίνωση του ΔΙΕΚ, τα δελτία θα παραδίδονται στους καταρτιζόμενους από την γραμματεία στις ώρες επικοινωνίας με το κοινό.

Στην περίπτωση που η διαδρομή σας δεν περιέχεται στους παρακάτω συνδυασμούς διαδρομών παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την γραμματεία του ΔΙΕΚ ώστε να προστεθεί (τηλ.: 2821059855, email: iekchanion@sch.gr).