• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΥ

Τα θέματα της προόδου και της τελικής εξέτασης μαθημάτων, θα πρέπει να αποστέλλονται (για έγκριση και αναπαραγωγή), αποκλειστικά και μόνο την παραμονή των εξετάσεων έως τις 18:00 με επισυναπτόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση (αποκλειστικά και μόνο). 

exam_diekchan@yahoo.com

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη διαδικασία εξετάσεων και δεν εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.)

Ανήμερα των εξετάσεων οι εκπαιδευτές, εάν δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, θα παραλαμβάνουν τα αναπαραγόμενα έντυπα από την γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων και αφού τα ελέγξουν για τυχόν λάθη, θα προχωρούν στη διαδικασία της εξέτασης.  

Τα ΕΝΤΥΠΑ της προόδου και της τελικής εξέτασης μαθήματων (docx) είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό μας χώρο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ –> ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, ελεύθερα προς επεξεργασία και συμπλήρωση όλων των σχετικών πεδίων (εκτός του ονοματεπωνύμου του καταρτιζόμενου). 

Τα συγκεκριμένα έντυπα προόδου και τελικής εξέτασης μαθημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε μορφή εξέτασης. Συστήνεται, τα θέματα να μην υπερβαίνουν τη μία σελίδα, και ο χώρος των απαντήσεων τις δύο σελίδες (δλδ, 3 φύλλα max). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για λόγους καλής διαχείρισης της διαδικασίας, αρχειοθέτησης και αναπαραγωγής των θεμάτων, αποφυγής λαθών και χρονοκαθυστερήσεων στην αναπαραγωγή, θα πρέπει τα παρακάτω στοιχεία να είναι αυστηρά (αποκλειστικά και μόνο) ως εξής

  • το ΘΕΜΑ του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας:    ΜΗΝΑΣ_ΜΕΡΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΜΑΘΗΜΑ
    ο μήνας, η ημέρα, το επώνυμό σας, το μάθημα, όλα διαχωρισμένα με κάτω παύλα (_) και με την προαναφερθείσα σειρά.
  • ο ΤΙΤΛΟΣ του επισυναπτόμενου αρχείου (docx) θεμάτων (προόδου ή τελικών εξετάσεων) θα πρέπει να είναι αυστηρά (αποκλειστικά και μόνο):   ΜΗΝΑΣ_ΜΕΡΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ
    ο μήνας, η ημέρα, το επώνυμό σας, όλα διαχωρισμένα με κάτω παύλα (_) και με την προαναφερθείσα σειρά.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

εάν η εξέταση είναι προγραμματισμένη για τις 2/12/2021, το επώνυμό σας είναι Μαρκάκης και αφορά το μάθημα των Αγγλικών,  το θέμα του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα πρέπει να έχει  τη μορφή: 

12_2_Μαρκάκης_Αγγλικά 

& ο τίτλος του επισυναπτόμενου αρχείου (docx) θεμάτων σας θα πρέπει να έχει τη μορφή: 

12_2_Μαρκάκης 


Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν θα πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις ή που θα αποστέλλονται ανήμερα ή πριν την παραμονή των εξετάσεων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.