• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ και των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης  γίνεται μόνο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με την πιστοποίηση,
στην παρακάτω διεύθυνση : 

https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι για την Πιστοποίηση