• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

ΠΡΟΦΙΛ

ΣΑΕΚ Χανίων

Η Δημόσια ΣΑΕΚ Χανίων (πρώην Δ.ΙΕΚ), λειτουργεί στα Χανιά από τις 26 Ιουλίου του 1993 συνδιαμορφώνοντας μαζί με τοπικούς φορείς, προτάσεις για λειτουργία νέων ειδικοτήτων, καλύπτοντας κενά και προσφέροντας νέες ευκαιρίες, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ συγχρόνως δίνει δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε τοπικές εταιρείες και επιχειρήσεις και μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των καταρτιζομένων στα Χανιά ή και εκτός Νομού Χανίων.

Η Δημόσια ΣΑΕΚ. Χανίων, διαθέτει τμήματα που αφορούν ειδικότητες του Τομέα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Υγείας και Πρόνοιας, τις Τέχνες και τα Εικαστικά, Μαγειρικής, Εκπαίδευσης, Πληροφορικής, και παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 300-500 καταρτιζόμενους, ενώ 75-90 έμπειροι εκπαιδευτές -πολλοί εξ’ αυτών καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου τους- διασφαλίζουν την αρτιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης.

Στους άμεσους στόχους της Δημόσιας ΣΑΕΚ Χανίων είναι η λειτουργία νέων ειδικοτήτων που θα αξιοποιούν τις ευκαιρίες, οι οποίες αναδύονται μέσα από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση, η ανάπτυξη ποικίλων δράσεων, ωφέλιμων προς το κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα για τους νέους και η εμπλοκή του σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.