• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι Ειδικότητες στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων

Στο A’ εξάμηνο κατάρτισης δημιουργήθηκαν  10  νέες ειδικότητες.

Επίσης, ήδη συνεχίζουν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης  7  ειδικότητες.