• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι Ειδικότητες στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων

Στο A’ εξάμηνο κατάρτισης δημιουργήθηκαν  10  νέες ειδικότητες.

Επίσης, ήδη συνεχίζουν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης  8  ειδικότητες.

  • ΟΛΕΣ
  • Α' Εξαμήνου
  • Γ' Εξαμήνου