• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Τρέχον Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρέχον Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρέχον Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα θα ανανεώνεται κάθε Παρασκευή με τις τυχόν αναπληρώσεις της επόμενης εβδομάδας.