• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΣΑΕΚ
Σπούδασε στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων ΔΩΡΕΑΝ

Σπούδασε στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων ΔΩΡΕΑΝ

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων παρέχει μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα με απολυτήριο Λυκείου (χωρίς όριο ηλικίας) που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας καθώς και σε εργαζόμενους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν νέα προσόντα για να βελτιώσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Tags :