• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Δ.Ι.Ε.Κ.
Οι Στόχοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Οι Στόχοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Οι κύριοι στόχοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων είναι οι εξής:
  1. να παρέχει στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση
  2. να τους εξασφαλίζει τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
  3. να τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
  4. να διευκολύνει την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
  5. να εξασφαλίζει την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας
Tags :