• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Ανακοινωσεις
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διασποράς της COVID-19.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διασποράς της COVID-19.

Παρακαλούμε όλους τους εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους να ενημερωθείτε ΑΜΕΣΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διασποράς της COVID-19, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται από την έναρξη της κατάρτισης.

Δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ