• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Εκπαιδευτες
Επείγουσα Ενημέρωση Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Επείγουσα Ενημέρωση Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

1.  Παρακαλείσθε όσοι δεν έχετε υποβάλει  στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται, να το πράξετε το συντομότερο δυνατόν. Την υπεύθυνη δήλωση θα αντλήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ieklab.sch.gr/dilosi/

2. Παρακαλείσθε να μελετήσετε τον ενημερωτικό οδηγό, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για διάφορα διαδικαστικά θέματα, αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και την καλή συνεργασία μεταξύ Εκπαιδευτών – Γραμματείας – Διεύθυνσης.

3. Αφού μελετήσετε τον οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας (στους οποίους περιγράφεται για κάθε μάθημα αναλυτικά το περιεχόμενο του μαθήματος, δηλ. η διδακτέα ύλη) και αφού συμβουλευτείτε το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του εξαμήνου 2021Β, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, παρακαλείσθε να υποβάλετε μέσω της σχετικής φόρμας που θα βρείτε στον παραπάνω οδηγό τo χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας (προγραμματισμός της διδακτέας ύλης).

4.  Παρακαλείσθε να περιοριστείτε στη διδασκαλία της διδακτέας ύλης του μαθήματος /των μαθημάτων που έχετε αναλάβει και η οποία ορίζεται  στον οδηγό σπουδών της ειδικότητας και να μην επεκτείνεστε στην ύλη άλλων μαθημάτων, αλληλοκαλύπτοντας γνωστικές περιοχές ή θέματα κατάρτισης. Η τακτική αυτή δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και παρακωλύει το έργο των υπολοίπων συναδέλφων.

5.  Παρακαλείσθε να παραπέμπετε τους καταρτιζόμενους στη Γραμματεία και τη Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων για θέματα πρακτικής άσκησης, φοίτησης, απουσιών και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα και να αποφεύγετε να δίνετε σχετικές πληροφορίες καθώς οι σχετικές οδηγίες και η νομοθεσία τροποποιούνται και ενδεχομένως να την αγνοείτε. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται παρερμηνείες και παρεξηγήσεις, διευκολύνεται η εργασία της Γραμματείας και της Δ/νσης του ΔΙΕΚ και εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια για όλους μας.

6. Θα ακολουθήσουν αναλυτικές ξεχωριστές οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα για τις εξετάσεις προόδο.

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, καλή δύναμη στο έργο σας !!

Η Δ/νση του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων