• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Εκπαιδευτες
Νέα Διαδικασία Παραγγελίας Υλικών

Νέα Διαδικασία Παραγγελίας Υλικών

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω της νέας διαδικασίας παραγγελίας αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών, από την πλατφόρμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τις ανάγκες των μαθημάτων σας, παρακαλείσθε έως 28/11/2021 να μας έχετε στείλει ηλεκτρονικά την πρότασή σας συνοδευόμενη από τρεις προσφορές από προμηθευτές (αφορά και τους εκπαιδευτές που ήδη μας έχουν στείλει λίστα αναλωσίμων).

Το συγκεκριμένο έντυπο της πρότασης με τις τρεις προσφορές είναι διαθέσιμο από τον διαδικτυακό μας χώρο στην ΥΠΟ-καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ώστε να το επεξεργαστείτε, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να μας το αποστείλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας των εκπαιδευτών (αποκλειστικά και μόνο) ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το συντομότερο τις ανάγκες. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.