• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Καταρτιση
Ενημέρωση καταρτιζόμενων σχετικά με το μειωμένο κόμιστρο για όλα τα ΜΜΜ

Ενημέρωση καταρτιζόμενων σχετικά με το μειωμένο κόμιστρο για όλα τα ΜΜΜ

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021) και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021, θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι βεβαιώσεις φοίτησης.

Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.