• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Εκπαιδευτες
Δήλωση Πρόθεσης Επιτήρησης Εξετάσεων Τρέχοντος Εξαμήνου

Δήλωση Πρόθεσης Επιτήρησης Εξετάσεων Τρέχοντος Εξαμήνου

 

Αγαπητές Εκπαιδεύτριες, αγαπητοί Εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων.

Σε κάθε ημέρα, οι εξετάσεις δύναται να προγραμματιστούν σε δύο διαφορετικούς χρονικούς κύκλους 15:30 – 17:30 (1ος Κύκλος) και 18:00 – 20:00 (2ος Κύκλος). Έτσι, για τον έγκαιρο ορισμό των επιτηρητών για τις επερχόμενες τελικές εξετάσεις και επανεξετάσεις των μαθημάτων και εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε υπεύθυνα τη συμμετοχή σας (τρεις εβδομάδες πριν και μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων), παρακαλούμε όπως συμπληρώστε με ιδιαίτερη φροντίδα την Φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης Πρόθεσης για Επιτήρηση στις Τελικές Εξετάσεις του Τρέχοντος Εξαμήνου, και στη συνέχεια να πατήσετε υποβολή.

Σας εφιστούμε επίσης την προσοχή στα παρακάτω.

1) Για λόγους καλής διαχείρισης της διαδικασίας, αποφυγής λαθών και χρονοκαθυστερήσεων, δηλώστε την συμμετοχή σας μόνο μία φορά, και μόνο εάν δεν κωλύεστε και είστε απολύτως σίγουροι ότι θα μπορείτε να ανταποκριθείτε πλήρως στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από την ανάθεση της επιτήρησης.

2) Αν και η δήλωση σας αποτελεί δήλωση πρόθεσης και δεν συνεπάγεται αυτόματη επιλογή, η κάθε ανάθεση επιτήρησης είναι προσωποπαγής θέση και η επιλογή σας σημαίνει την αυτόματη αποδοχή της από μέρους σας.

3) Μετά την αρχική (ή μη) επιλογή σας, και για λόγους έκτακτης ανάγκης, μετά από συνεννόηση μαζί σας και σύμφωνα πάντα με την αρχική σας δηλωμένη πρόθεση, ενδέχεται να κληθείτε εκ νέου να επιτηρήσετε σε εξετάσεις, πέρα του αρχικού προγραμματισμού μας.

Για την Φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης Πρόθεσης για
Επιτήρηση στις Τελικές Εξετάσεις του Τρέχοντος Εξαμήνου

κάντε κλικ ΕΔΩ.