• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Καταρτιση
Αποτελέσματα φοίτησης καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β

Αποτελέσματα φοίτησης καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β. Όσοι αναγράφονται (και για όποια μαθήματα) στον παρακάτω πίνακα  ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν την Πέμπτη 03/02/2022.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ