• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Καταρτιση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2021Β

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2021Β

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επίδοσης των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β