• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Ανακοινωσεις
ΔΙΕΚPASS

ΔΙΕΚPASS

Αγαπητοί Καταρτιζόμενοι και Εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων,
 
προκειμένου να μειωθεί η χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών σας, πριν την προσέλευση σας στους χώρους του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, να αποσυμφορηθεί η γραφειοκρατία και για λόγους δημοσίου συμφέροντος [προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή διάδοσης του κορωναϊού (COVID-19) που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία], η Υπεύθυνη Δήλωσή από εσάς των Στοιχείων Εμβολιασμού ή/και Διαγνωστικού Ελέγχου/Νόσησης για COVID-19 θεωρείτε ως ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ στους χώρους του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων κατά αντιστοιχία με το EDUPASS. Η εν λόγω πλατφόρμα (εφεξής ΔΙΕΚPASS) είναι σύμφωνη με τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (1/2020, Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης της COVID-19 και μπορείτε να τις ανακτήσετε από τον σύνδεσμο https://www.dpa.gr/sites/default/files/2020-12/Katefthintiries_grammes_1_2020.pdf?fbclid=IwAR3tyXZrAEW0C5wJuBqvq_uWNcUeRmIFJ9M2fmxV4K1eTgWsk2OkHSQEJwA,
 
Συνεπώς, στη ΔΙΕΚPASS  θα γίνεται εφεξής η δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων με βάση το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικού αποτελέσματος [με τη μέθοδο του μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (Rapid Test)] σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Επίσης, στη ΔΙΕΚPASS οφείλετε να δηλώνετε, χωρίς καμία χρονοτριβή, την απουσία από τη συμμετοχή σας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, με βάση το πιστοποιητικό νόσησης ή θετικού αποτελέσματος (με τη μέθοδο του PCR ή Rapid Test) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. ώστε να μπορεί το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει η ιχνηλάτηση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος και να ενημερωθεί η κοινότητα.
 
Έτσι, σας παρακαλούμε όπως πριν την προσέλευση σας (στους χώρους Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων) κάθε Τρίτη και Παρασκευή κάθε εβδομάδας (ή  σε περίπτωση απουσίας σας, την πρώτη είσοδο σας μετά τις ημέρες αυτές ή όπως αλλιώς ισχύει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις) να συμπληρώνετε με ιδιαίτερη φροντίδα την φόρμα στη ΔΙΕΚPASS, και στη συνέχεια να την υποβάλετε.
 
Για πρόσβαση κάντε κλικ στο ΔΙΕΚPASS
 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συμβολή σας στη διαδικασία αυτή.
 
Με εκτίμηση,

Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων