• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Καταρτιση
Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης 

Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης 

 

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

σε περίπτωση απουσίας σας από τις τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου για προσωπικούς λόγους υγείας ή λόγους δημόσιας υγείας (δλδ για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας) θα μπορείτε να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης μέχρι και την τελευταία ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα (πρωτότυπα, διότι δεν υπάρχει χρόνος για έλεγχο γνησιότητας).

Η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασής σας, κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή των μαθημάτων από την τελική εξέταση των οποίων απουσιάζατε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σας σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας.