• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:  α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του […]

Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης 

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας σας από τις τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου λόγω ασθενείας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης προς τη Δ/νση του ΔΙΕΚ Χανίων μέχρι και την τελευταία ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα (πρωτότυπα, διότι δεν υπάρχει χρόνος […]

Αποτελέσματα φοίτησης καταρτιζομένων για το εαρινό εξάμηνο 2022Α

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης των καταρτιζομένων για το εαρινό εξάμηνο 2022Α.  Όσοι αναγράφονται (και για όποια μαθήματα) στον παρακάτω πίνακα ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή 17/06/2022. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ