• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Καταρτιση
ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ