• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Καταρτιση
<strong>Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης </strong>

Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης 

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας σας από τις τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου λόγω ασθενείας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης προς τη Δ/νση του ΔΙΕΚ Χανίων μέχρι και την τελευταία ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα (πρωτότυπα, διότι δεν υπάρχει χρόνος για έλεγχο γνησιότητας).

Η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει και ορίζει τον χρόνο και τον τόπο της εξέτασής σας, κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.