• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00
Καταρτιση
ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β’ ή στο Γ ́ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.
 
Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.
 
Τη σχετική αίτηση μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας στη θέση «Έντυπα καταρτιζομένων».