• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Καταρτιση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

Ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα Επίδοσης των καταρτιζόμενων για το Εαρινό εξάμηνο 2022A σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου κάθε καταρτιζόμενου/ης.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ, καταρτιζόμενος/η που υστερεί σε ένα μόνο μάθημα (τελικό βαθμό κάτω από τη βάση (5)) αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης και υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως π.χ. αν υστερεί υστερεί σε παραπάνω από ένα μαθήματα, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.