• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Καταρτιση
Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ και τάξης Μαθητείας – Κατατάξεις καταρτιζομένων από ειδικότητες που έχουν καταργηθεί

Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ και τάξης Μαθητείας – Κατατάξεις καταρτιζομένων από ειδικότητες που έχουν καταργηθεί

Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ και τάξης Μαθητείας
 
Από 1 έως 15 Σεπτέμβρη και ώρες 16:00-19:00 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας εφόσον επιθυμούν να καταταγούν:
 
α)  σε συναφείς ειδικότητες του ΔΙΕΚ. Χανίων, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή
Β) σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες του ΔΙΕΚ Χανίων, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
1.Αίτηση
2.Έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας
3. ΒΕΚ που ήδη κατέχουν.
 
Κατατάξεις καταρτιζομένων ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί
 
Από 1 έως 15 Σεπτέμβρη και ώρες 16:00-19:00 μπορούν  καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί να υποβάλουν  στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων αίτηση κατάταξης για συνέχιση της φοίτησής τους σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
1.Αίτηση
2.Έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας
3. Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου.