• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Ανακοινωσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (από Β σε Γ εξάμηνο)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (από Β σε Γ εξάμηνο)

Ο/Η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας ΙΕΚ,  μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 

Για την υποβολής της αίτησής σας
(ΕΔΩ)