• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Ανακοινωσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ( ΦΑΣΗ Α΄) ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ( ΦΑΣΗ Α΄) ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. περιόδου Σεπτεμβρίου A’ φάσης, τα οποία κάθε υποψήφιος μπορεί να πληροφορηθεί με την είσοδό του στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να κάνουν την εγγραφή τους απαραιτήτως από την

Τρίτη 19-09-2023 έως και την Δευτέρα 25-09-2023.
Ώρες Προσέλευσης για Διοικητική Επαλήθευση 16:30 – 19:30

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
  • Πρόσφατη βεβαίωση ΑΜΚΑ, που μπορούν να βγάλουν και μέσω του συνδέσμου: https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Αίτηση Εγγραφής και των απαιτούμενων παραπάνω δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους. Το email του Δ.ΙΕΚ Χανίων είναι: grammateia@iek-chanion.chan.sch.gr

  1. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέχρι τη Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 15:00, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr  και σε αυτήν την περίπτωση τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο email του ΔΙΕΚ Χανίων (grammateia@iek-chanion.chan.sch.gr) μαζί με την Αίτηση Εγγραφής

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας,
χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ.
Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στο Δ.ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης (μικρότερης σειράς) προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση).

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020)

 Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ΕΔΩ ή ηλεκτρονική (gov.gr) ΕΔΩ εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών.