• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Ανακοινωσεις
Ενημέρωση καταρτιζόμενων σχετικά με το εκπτωτικό δελτίο αστικού ΚΤΕΛ

Ενημέρωση καταρτιζόμενων σχετικά με το εκπτωτικό δελτίο αστικού ΚΤΕΛ

Το ΔΙΕΚ Χανίων, στη προσπάθεια του να διευκολύνει τους/ις καταρτιζόμενους/ες που επιθυμούν εκπτωτικό δελτίο αστικού ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις τους προς και από το ΔΙΕΚ Χανίων, τους/τις καλεί να συμπληρώσουν (με ελληνικούς / πεζούς χαρακτήρες) και να υποβάλουν την παρακάτω φόρμα μέχρι και την Παρασκευή 20/10/2023 για τη δυνατόν έγκαιρη έκδοση αυτών. Επίσης, για κάθε δελτίο, οι καταρτιζόμενοι με ευθύνη τους, θα πρέπει να καταθέσουν από δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, μέχρι και την τελευταία Πέμπτη πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου) όπου θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο (πλήρως) και η ειδικότητά τους (σε σύντμηση). Μετά την έκδοση των δελτίων (από το ΚΤΕΛ) και τη σχετική ακόλουθη ανακοίνωση του ΔΙΕΚ, τα δελτία θα παραδίδονται στους καταρτιζόμενους από την γραμματεία στις ώρες επικοινωνίας με το κοινό.
 
Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση εκπτωτικών δελτίων για τις μετακινήσεις σας δεν εμπίπτει στις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του ΔΙΕΚ Χανίων.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν εκπτωτικό δελτίο υπεραστικού ΚΤΕΛ, για τις μετακινήσεις τους προς και από το ΔΙΕΚ Χανίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εν λόγω ΚΤΕΛ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις λεπτομέρειες των δρομολογίων σας θα πρέπει να απευθύνεστε στο αστικό ΚΤΕΛ ( http://chaniabus.gr/#main ) και όχι στο ΔΙΕΚ.