• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

Αποτελέσματα Εξετάσεων Προόδου και Ομαδικής/Ατομικής Εργασίας 2024A

Ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα των Εξετάσεων Προόδου για το Χειμερινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2024A και οι Βαθμολογίες των Ομαδικών/Ατομικών Εργασιών.

Ο Βαθμός της Εξέτασης Μικτού Μαθήματος, είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Βαθμός Εξέτασης Προόδου 2024A

 

Βαθμός Ομαδικής/Ατομικής Εργασίας 2024A