• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών έως 17/11/2023 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων για όσους επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά.  Επισημαίνεται ότι βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή ισχύει ένα από τα παρακάτω:  είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α ́ […]

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023Β

Αγαπητοί εκπαιδευτές/τριες και καταρτιζόμενοι/νες, σας ανακοινώσουμε την έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2023Β, τη Δευτέρα 16-10-2023. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για όλα τα τμήματα, όλων των ειδικοτήτων, στο οποίο αναγράφεται για κάθε διδακτική ώρα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής/τρια και η αντίστοιχη αίθουσα/εργαστηριακός χώρος, θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β Επισημαίνεται ότι […]

Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ και τάξης Μαθητείας – Κατατάξεις καταρτιζομένων από ειδικότητες που έχουν καταργηθεί

Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ και τάξης Μαθητείας Από 1 έως 15 Σεπτέμβρη και ώρες 17:00-20:00 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας εφόσον επιθυμούν να καταταγούν: α)  σε συναφείς ειδικότητες του ΔΙΕΚ. Χανίων, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ήΒ) σε εξάμηνο πέραν του […]

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για αλλαγή ειδικότητας στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο κατάρτισης ενεργοποιείται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης. Η προθεσμία για την καταχώριση των αιτημάτων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (16-2-2023 για τα Δημόσια ΙΕΚ και 1-3-2023 για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ). Η διαδικασία αφορά μόνο καταρτιζόμενους που θα φοιτήσουν […]

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023Α

Καταρτιζόμενοι που επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, ήτοι έως 16-02-2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας, στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, […]

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών έως 4/11/22 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων για όσους επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά.  Επισημαίνεται ότι βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή ισχύει ένα από τα παρακάτω:  είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α ́ […]

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Β

Αγαπητοί εκπαιδευτές/τριες και καταρτιζόμενοι/νες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2022Β, τη Δευτέρα 10-10-2022. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για όλα τα τμήματα, όλων των ειδικοτήτων, στο οποίο αναγράφεται για κάθε διδακτική ώρα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής και η αντίστοιχη αίθουσα/εργαστηριακός χώρος θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού […]

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων υποψηφίων Β’ φάσης, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/ Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από Τρίτη 27/09/2022 και έως την Πέμπτη 29/09/2022 και ώρες 16:00-19:00 στο ΔΙΕΚ Χανίων για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Δικαιολογητικά 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους […]