• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για αλλαγή ειδικότητας στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο κατάρτισης ενεργοποιείται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης. Η προθεσμία για την καταχώριση των αιτημάτων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (16-2-2023 για τα Δημόσια ΙΕΚ και 1-3-2023 για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ). Η διαδικασία αφορά μόνο καταρτιζόμενους που θα φοιτήσουν […]

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023Α

Καταρτιζόμενοι που επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, ήτοι έως 16-02-2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας, στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, […]

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών έως 4/11/22 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων για όσους επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά.  Επισημαίνεται ότι βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή ισχύει ένα από τα παρακάτω:  είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α ́ […]

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Β

Αγαπητοί εκπαιδευτές/τριες και καταρτιζόμενοι/νες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2022Β, τη Δευτέρα 10-10-2022. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για όλα τα τμήματα, όλων των ειδικοτήτων, στο οποίο αναγράφεται για κάθε διδακτική ώρα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής και η αντίστοιχη αίθουσα/εργαστηριακός χώρος θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού […]

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων υποψηφίων Β’ φάσης, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/ Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από Τρίτη 27/09/2022 και έως την Πέμπτη 29/09/2022 και ώρες 16:00-19:00 στο ΔΙΕΚ Χανίων για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Δικαιολογητικά 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους […]

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ περιόδου Σεπτεμβρίου. Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από την  Παρασκευή 16/09/2022 έως την Πέμπτη 22/09/2022 και ώρες 16:00-19:00 στο ΔΙΕΚ Χανίων για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή […]

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο/Η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργείας ΙΕΚ μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της […]

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2022-2023, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00. Η αίτηση επιλογής θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο  https://diek.it.minedu.gov.gr  όπου υπάρχουν και οδηγίες για την υποβολή […]