• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00

Ενημέρωση Καταρτιζόμενων για Θέματα Φοίτησης

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι, βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τις απουσίες ισχύουν τα παρακάτω: Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο […]

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

  Υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών από 8/11/2021 έως 11/11/2021 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων. Επισημαίνεται ότι εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%. […]

Αιτήσεις Απαλλαγών από Μαθήματα

Για όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από μαθήματα,η υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών από 27/10/2021 έως 3/11/2021 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 5954/2-7-2014 Υ.Α. «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (1807 Β΄), άρθρο 16, παρ. 1 & 2, σύμφωνα με τις οποίες: […]

Πρόσκληση για ενημέρωση των Καταρτιζομένων του Α’ Εξαμήνου 2021Β

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι του Α΄ εξαμήνου σας προσκαλούμε αύριο Πέμπτη 14/10/2021 για ενημέρωση σχετική με τη λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων  και την κατάρτισή σας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ι.Ε.Κ. και οι ώρες προσέλευσής σας αντίστοιχα με την ειδικότητά σας είναι οι ακόλουθες: Ώρα Προσέλευσης 15:00μ.μ. :  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ […]

Παράταση Eγγραφών Γ΄ Φάσης

Πρόσκληση  επιλογής υποψήφιων  καταρτιζόμενων  ( Γ΄ φάση εγγραφών) Οι εγγραφές Γ’ Φάσης  στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων  γίνονται  έως και τη Δευτέρα  11-10-2021 (15:00-19:00)  και αφορούν οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Πρόσκληση επιλογής υποψήφιων καταρτιζόμενων (Γ΄ Φάση εγγραφών)

Οι εγγραφές Γ’ Φάσης  στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων  ξεκινούν τη Δευτέρα  04-10-2021 και λήγουν την Πέμπτη  07-10-2021 (15:00-19:00) και αφορούν οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Εγγραφές γίνονται για όλες τις ειδικότητες του Ά Εξαμήνου. Ειδικότητες Α΄ εξαμήνου: 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER  DEVELOPER/ VIDEOGAMES) 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 3.  ΣΤΕΛΕΧΟΣ […]

Επανεγγραφές Καταρτιζόμενων στο Γ’ Εξάμηνο

Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι ΔΕΝ επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο φθινοπωρινό (Γ’) εξάμηνο 2021Β, ενώ έχουν κατοχυρώσει το Β’ εξάμηνο κατάρτισης, παρακαλούνται να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η πρόθεσή τους αυτή, μέχρι την Τρίτη 05-10-2021. Για όλους τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους η επανεγγραφή στο γ’ εξάμηνο και η συνέχιση της […]

Εγγραφές Επιτυχόντων Β’ φάσης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ( Β΄ φάσης) επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ. Για την ενημέρωσή σας συνδεθείτε στο https://diek.it.minedu.gov.gr κάνοντας χρήση των συνθηματικών που χρησιμοποιήσατε για να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής σας. Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων ξεκινούν την Τρίτη 28-09-2021 και λήγουν την Παρασκευή  01-10-2021 (15:00-19:00). Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός […]

Έκδοση εκπτωτικού δελτίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 2021-2022.

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν εκπτωτικό δελτίο/α (αστικού ή/και υπεραστικού ΚΤΕΛ) για τις μετακινήσεις τους προς και από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, καλούνται να συμπληρώσουν (με ελληνικούς χαρακτήρες) και να υποβάλουν την παρακάτω φόρμα μέχρι και την τελευταία Πέμπτη πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου για την δυνατόν έγκαιρη έκδοση αυτών. Έκδοση εκπτωτικού δελτίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς […]