• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

Αποτελέσματα Εξετάσεων Προόδου και Ομαδικής/Ατομικής Εργασίας 2024A

Ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα των Εξετάσεων Προόδου για το Χειμερινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2024A και οι Βαθμολογίες των Ομαδικών/Ατομικών Εργασιών. Ο Βαθμός της Εξέτασης Μικτού Μαθήματος, είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Βαθμός Εξέτασης Προόδου 2024A   Βαθμός Ομαδικής/Ατομικής Εργασίας 2024A

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2024Α

Αγαπητές/οί καταρτιζόμενες/νοι και εκπαιδεύτριες/τές,  είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2024Α, την Τρίτη 05-03-2024. Υπενθυμίζεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ Χανίων, παρακαλείσθε να ανατρέχετε τακτικά καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτές και μπορεί να προκύψουν αλλαγές.  Προσοχή: Πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ τα μαθήματα κάτω από τα οποία […]

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο/Η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας ΙΕΚ,  μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες Τελικής Εξέτασης καθώς και η Τελική Βαθμολογία μαθημάτων των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου κάθε καταρτιζόμενου/ης. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του κανονισμού λειτουργίας: Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατά δέκα […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα Επίδοσης των καταρτιζόμενων για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου κάθε καταρτιζόμενου/ης.  Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ, καταρτιζόμενος/η που υστερεί σε ένα μόνο μάθημα (τελικό βαθμό κάτω από τη βάση (5)) αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης και υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι […]

Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας σας από τις τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου λόγω ασθενείας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης προς τη Δ/νση της Σ.Α.Ε.Κ. Χανίων μέχρι και την τελευταία ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα (07-02-2024 και ώρα 21:00) προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα (πρωτότυπα, διότι δεν […]

Αποτελέσματα φοίτησης καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β. 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β. Όσων (και για όσα μαθήματα) το αποτέλεσμα φοίτησης κρίνεται ως ανεπαρκές στον πίνακα ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν την Τρίτη 30/01/2024. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024Α

Καταρτιζόμενοι που επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ., δημόσια ή ιδιωτική, υποβάλλουν αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, ήτοι έως 16-2-2024 για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ και 1-3-2024 για τις Ιδιωτικές ΣΑΕΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία […]