• +30 28210 59855
  • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • 16:00-20:00

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Α 

Αγαπητοί εκπαιδευτές/τριες και καταρτιζόμενοι/νες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2022Α, την Παρασκευή 18-02-2022. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για όλα τα τμήματα, όλων των ειδικοτήτων, στο οποίο αναγράφεται για κάθε διδακτική ώρα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής και η αντίστοιχη αίθουσα/εργαστηριακός χώρος θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.   Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού […]

Ενημέρωση καταρτιζομένων σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης 

  Αγαπητοί καταρτιζόμενοι, σε περίπτωση απουσίας σας από τις τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου για προσωπικούς λόγους υγείας ή λόγους δημόσιας υγείας (δλδ για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας) θα μπορείτε να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης μέχρι και την τελευταία ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα (πρωτότυπα, διότι […]

Αποτελέσματα φοίτησης καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β. Όσοι αναγράφονται (και για όποια μαθήματα) στον παρακάτω πίνακα  ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν την Πέμπτη 03/02/2022. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ενημέρωση καταρτιζόμενων σχετικά με το μειωμένο κόμιστρο για όλα τα ΜΜΜ

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021) και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021, θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι βεβαιώσεις φοίτησης. Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.

Ενημέρωση Καταρτιζόμενων για Θέματα Φοίτησης

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι, βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τις απουσίες ισχύουν τα παρακάτω: Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο […]

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

  Υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών από 8/11/2021 έως 11/11/2021 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων. Επισημαίνεται ότι εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%. […]

Αιτήσεις Απαλλαγών από Μαθήματα

Για όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από μαθήματα,η υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών από 27/10/2021 έως 3/11/2021 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 5954/2-7-2014 Υ.Α. «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (1807 Β΄), άρθρο 16, παρ. 1 & 2, σύμφωνα με τις οποίες: […]