• +30 28210 59855
 • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
 • 16:00-20:00

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

O απόφοιτος των ΔΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά)που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος
 • Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα
 • Καταστήματα υγιεινών τροφών
 • Οίκους ευγηρίας
 • Υπηρεσίες Catering
 • Παιδικούς σταθμούς
 • Κατασκηνώσεις
 • Νηπιαγωγεία
 • Σχολεία
 • Φαρμακεία
 • Κλινικές
 • Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Ο αριθμός και η ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θεωρείται πλέον ως φυσική συνέπεια της εκάστοτε διαιτητικής εντολής, ειδικά όταν τα τρέχοντα μοντέλα περίθαλψης δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με κέντρο τον ασθενή και την δια-επαγγελματική ομαδική εργασία. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, επιτρέπει στους Διαιτολόγους-Διατροφολόγους να διευρύνουν τις δεξιότητές τους.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ είναι:

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη.
 • Εκτέλεση παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης.
 • Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Επαγγελματική Άδεια

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ (ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΔ / ΝΟΜΟΣ: Υ.Α. οικ./3215 (Φ.Ε.Κ. 655/Β ́/30-06-1998) ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Α5/ΟΙΚ5797/ 21-10-1998
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΟΧΙ

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών της Ειδικότητας.

Κατεβάστε τα Θέματα Εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ για την Πιστοποίηση της Ειδικότητας