• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
 • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χανίων

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χανίων και με διακριτικό τίτλο “Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων” που εδρεύει στα Χανιά, οδός και στο οποίο ανήκει ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος www.iekchanion.gr, με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται απέναντί σας ότι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και φροντίζει για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συμπεριλαμβανόμενη σε αυτή Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφορά τον χρήστη της ιστοσελίδας μας (ο χρήστης), που καταχωρεί τα στοιχεία του ηλεκτρονικά σ’ αυτήν, μέσω των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα καταχωρήσετε, διενεργείται από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου από εσάς μέσω της ιστοσελίδας, τον τρόπο επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας.

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, και για το λόγο αυτό σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
 • Ποια είναι η νομική βάση για την από μέρους μας επεξεργασία των πληροφοριών σας
 • Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και για πόσο χρόνο τις διατηρούμε
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
 • Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς
 • Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
 • Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις πληροφορίες των παιδιών σας και περιορισμοί ηλικίας
 • Cookies
 • Επικοινωνία με το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων
 • Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε και ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μέσω της καταχώρησης από εσάς στην αντίστοιχη ηλεκτρονική “Υποβολή αίτησης” από την ιστοσελίδα μας.

Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, email, σχέση με το ΔΙΕΚ) τα χρειαζόμαστε ανά περίπτωση προκειμένου α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στο αίτημά σας, β) να σας ταυτοποιούμε και να σας παρέχουμε ψηφιακά απάντηση σχετικά με το αίτημά σας με βάση τη συναλλακτική μας σχέση γ) να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες ενέργειες.

IP address

Διευθύνσεις IP, πληροφορίες διαμόρφωσης συστήματος και άλλες πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδα μας συλλέγονται  και χρησιμοποιούνται για να λειτουργούμε, να διατηρούμε ασφαλείς, σε πλήρη και καλή λειτουργία, και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, τα στοιχεία καταγραφής μπορούν να μας βοηθήσουν να ανιχνεύσουμε νέες απειλές, να εντοπίσουμε κακόβουλα τρίτα μέρη και να παρέχουμε πιο ισχυρή προστασία ασφαλείας στους πελάτες μας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Facebook, Youtube). Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • για την εκπλήρωση των αιτημάτων που μας απευθύνετε μέσω της ιστοσελίδας μας
 • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο όπου προβλέπεται, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε βάσει των δικαιωμάτων σας, ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν.3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ). Με την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Δεν θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας αυτές σε τρίτους εκτός του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων με κανέναν τρόπο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς φυσικά πρόσωπα-συνεργάτες μας (εκτελούντες την επεξεργασία) και τα οποία πρόσωπα απαιτείται να έχουν τέτοια πρόσβαση για την επίτευξη της κατάλληλης εξυπηρέτησής σας και της ικανοποίησης των εκάστοτε αιτημάτων σας.

Επίσης, τα δεδομένα σας μπορεί να χρειαστεί να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες ή σε δικαστικές αρχές, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης βάσει νόμου, δικαστικής ή κανονιστικής απόφασης.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε συνεργάτη (εκτελούντες την επεξεργασία), με τήρηση των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στο άνω πλαίσιο οι κατά τα άνω εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται ότι θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων δε διαβιβάζει σε άλλα τρίτα πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες, πέραν των ανωτέρω σκοπών και αναγκών.

Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ως πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων σας.

Διατήρηση των δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της συναλλακτικής μας σχέσης, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς ενώ πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, διατηρούνται έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά σας εφόσον έχετε ήδη συγκατατεθεί σε αυτό. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς, έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται ή έστω κι  αν δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρησή τους.

Συγκεκριμένα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και να συμμορφωνόμαστε ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τέλος, εφαρμόζουμε στις διαδραστικές Ιστοσελίδες, το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 256 bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας στοιχείων.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

Cookies

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων συχνά κάνει χρήση των Google Analytics Cookies. Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας αλλά και για την βελτίωση της ώστε να την κάνουν πιο φιλική προς το χρήστη. Αυτά τα cookies συλλέγουν επιπλέον δεδομένα, όπως: τεχνικά χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τη συσκευή που χρησιμοποιούν οι χρήστες, από ποια ιστοσελίδα κατευθύνθηκαν στο iekmesol.gr, ποιες σελίδες επισκέφτηκαν, πότε τις επισκέφτηκαν και για πόσο χρονικό διάστημα.
 

Σημειώνεται πως η χρήση της υπηρεσίας “Google Analytics” χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς και ως εκ τούτου οι χρήστες που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν opt-οut, μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι, για την απενεργοποίηση του Google Analytics tracking ορίζεται ειδικό cookie στον browser του χρήστη, για την αποθήκευση της προτίμησής του, το οποίο παραμένει ενεργό σε κάθε επόμενη επίσκεψη του στην ιστοσελίδα, έως ότου ο χρήστης προβεί σε εκκαθάριση των cookies του περιηγητή του.

Άσκηση δικαιωμάτων του χρήστη - Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και στον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση iekchanion@sch.gr  ή ταχυδρομικά στα γραφεία μας στην οδό Προφήτης Ηλίας Ακρωτηρίου (Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου),Χανιά, 73133.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητά σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση νόμιμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης συμβατικών της υποχρεώσεων.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του, την εναρμόνιση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.

Στοιχεία επικοινωνίας με ΑΠΔΠΧ

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr