• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023, ώρα 14:00, έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη […]

Ενημερωτικές Οδηγίες προς τους Εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Αγαπητές εκπαιδεύτριες, αγαπητοί εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω ενημερωτικό οδηγό, ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για διάφορα διαδικαστικά θέματα, αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και την καλή συνεργασία μεταξύ Εκπαιδευτών – Γραμματείας – Διεύθυνσης. Σας παρακαλούμε, πριν την έναρξη του εξαμήνου να διαβάσετε με προσοχή τον οδηγό αυτό. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ […]

Αναθέσεις Μαθημάτων Εξαμήνου 2022Β

Αγαπητοί υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η επιστολή προσωπικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (anath_diekchan@yahoo.com) προς τους υποψήφιους σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022Β, όπως αυτό καταρτίστηκε από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα […]

Αναθέσεις Μαθημάτων Εξαμήνου 2022Α

Αγαπητοί υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η επιστολή προσωπικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (anath_diekchan@yahoo.com) προς τους υποψήφιους σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022Α, όπως αυτό καταρτίστηκε από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα […]

Δήλωση Πρόθεσης Επιτήρησης Εξετάσεων Τρέχοντος Εξαμήνου

  Αγαπητές Εκπαιδεύτριες, αγαπητοί Εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. Σε κάθε ημέρα, οι εξετάσεις δύναται να προγραμματιστούν σε δύο διαφορετικούς χρονικούς κύκλους 15:30 – 17:30 (1ος Κύκλος) και 18:00 – 20:00 (2ος Κύκλος). Έτσι, για τον έγκαιρο ορισμό των επιτηρητών για τις επερχόμενες τελικές εξετάσεις και επανεξετάσεις των μαθημάτων και εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε υπεύθυνα τη συμμετοχή σας (τρεις εβδομάδες πριν […]

Νέα Διαδικασία Παραγγελίας Υλικών

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω της νέας διαδικασίας παραγγελίας αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών, από την πλατφόρμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τις ανάγκες των μαθημάτων σας, παρακαλείσθε έως 28/11/2021 να μας έχετε στείλει ηλεκτρονικά την πρότασή σας συνοδευόμενη από τρεις προσφορές από προμηθευτές (αφορά και τους εκπαιδευτές που ήδη μας έχουν στείλει λίστα αναλωσίμων). Το συγκεκριμένο έντυπο της πρότασης με τις τρεις προσφορές είναι διαθέσιμο […]

Επείγουσα Ενημέρωση Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, 1.  Παρακαλείσθε όσοι δεν έχετε υποβάλει  στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται, να το πράξετε το συντομότερο δυνατόν. Την υπεύθυνη δήλωση θα αντλήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ieklab.sch.gr/dilosi/ 2. Παρακαλείσθε να μελετήσετε τον ενημερωτικό οδηγό, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για διάφορα […]

Ενημερωτικές Οδηγίες προς τους Εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων

Αγαπητές εκπαιδεύτριες, αγαπητοί εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω ενημερωτικό οδηγό, ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για διάφορα διαδικαστικά θέματα, αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και την καλή συνεργασία μεταξύ Εκπαιδευτών – Γραμματείας – Διεύθυνσης. Σας παρακαλούμε, πριν την έναρξη του εξαμήνου να διαβάσετε με προσοχή τον οδηγό αυτό. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ […]

Αναθέσεις Μαθημάτων Εξαμήνου 2021Β

Αγαπητοί υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι ξεκίνησε η επιστολή προσωπικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψήφιους σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021Β, όπως αυτό καταρτίστηκε από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου […]

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2021Β

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β. Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο […]