• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00

Σπούδασε στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων ΔΩΡΕΑΝ

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων παρέχει μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα με απολυτήριο Λυκείου (χωρίς όριο ηλικίας) που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας καθώς και σε εργαζόμενους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν νέα προσόντα για να βελτιώσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η Φιλοσοφία της ΣΑΕΚ Χανίων

Κύριο έργο της ΣΑΕΚ Χανίων  (πρώην Δ.ΙΕΚ) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.Aυτό επιτυγχάνεται με: Την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και […]

Οι Στόχοι της ΣΑΕΚ Χανίων (πρώην Δ.ΙΕΚ)

Οι κύριοι στόχοι της ΣΑΕΚ Χανίων είναι οι εξής: να παρέχει στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση να τους εξασφαλίζει τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων να τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες να διευκολύνει την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία να εξασφαλίζει […]